Live for Speed :
Statistiques de course

LFSStat, Version=2.0.0.37582, Culture=neutral, PublicKeyToken=null, Template by Yama-T
Serveur    Gum-Garage   Track Image
Circuit   Blackwood Rallycross Reverse (BL2R) 
Durée   21 Tours 
 Conditions   Lever de soleil,Pas de vent 
Résultats course
PPiloteImmatriculationvoit.Temp de courseMeilleur tourWRToursPitsFlagsPenalité
1GUMIIIKingOf…<>Fat GTR30:22.451:25.56210
2SSystem.473J1T4Fat GTR+0:06.731:26.11210
3SAposkimeh.Fat GTR+0:14.871:26.59210
4GUMIIPigeonW PigeonFat GTR+0:16.921:26.08210
5NFR_FlorentFépalkonFat GTR+0:34.411:26.97210
6S M. KapalFlameFat GTR+0:40.871:27.44210
7SProjectFSR 57Fat GTR+0:52.031:27.37210
8GUMIIIEldradEldradFat GTR+1:00.611:28.27210
9| hAckmAnn1. |GERFat GTR+1:01.921:26.53211
10GUMIIIPapator(+_x)Fat GTR+1:04.801:28.17210
11FetchFat GTR+1:05.351:28.00210
12Nex_CHIMAY<3Fat GTR+1:15.411:26.64211
13GUMIIITomfuelTomfuelFat GTR+1:22.121:27.68210
14NFR_NanexNFRFat GTR+1:25.031:27.22210
15FlouzFlouzFat GTR+1:29.671:27.77210
16GUMIIIdaf*dafFat GTRDNF1:27.4680
Grille de départ
PPilote
1Nex_
2チSマ Aposki
3GUMIIPigeon
4チSマ System.
5GUMIIIKingOf…
6GUMIIIdaf
7| hAckmAnn1. |
8NFR_Nanex
9S M. Kapal
10Fetch
11GUMIIIPapator
12GUMIIITomfuel
13Flouz
14GUMIIIEldrad
15NFR_Florent
16チSマ Project

Lap by lap graph